Inre styrketräning (vuxengrupper)

Ledarkraft
Så leder vi oss själva i en stressig värld.

Föräldrakraft
Konsten att föräldraskapa en kraftgivande vardag, utan att ta i

Hjärnkraft
Från snabba till långsamma hälsofrämjande tankar

Arbetskraft
Vägen till Tillit! Tilltro! Trivsel! Tacksamhet! Taggad personalgrupp!

Gruppkraft
Konsten att utveckla arbetsglädje och engagemang i grupper.