Aktuella ämnen

Ämnen om hur vi tillsammans utvecklar det pedagogiska ledarskapet och skapar en värdegrundad verksamhetskultur där alla är trygga och drar åt samma håll?

Kort presentation av pedagogen Göran Davidsson

Göran startade sin pedagogiska bana som mellanstadielärare på 80-talet. Under många år har Göran haft en central stöd- och utvecklingstjänst i Enköpings kommun med uppdraget att coacha pedagoger, förskolechefer, rektorer och elevhälsopersonal. Görans specialiteter är pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik, grupputveckling och värdegrundsarbete.

 Görans vision är att skapa en tryggare och mänskligare värld där alla kan känna sig som vinnare. Genom att förtydliga svåra värdegrundsformuleringar vill Göran ledarskapa, grupputveckla och värdegrunda tillsammans med personal, föräldrar och barn/elever.

 Föreläsningarna kan ses som en inspirationskälla för personal inom all pedagogisk verksamhet. Görans föreläsningar är verklighetsförankrade och budskapet förstärks med visuella beskrivningar och förtydligande berättelser från den pedagogiska vardagen.

Tillsammanskraft

Målgrupp: Personal inom förskola och skola

En föreläsning om hur vi som pedagoger kan utveckla vår pedagogiska professionalitet och rusta oss med en stresstålig pedagogisk superkraft som gör alla till vinnare.

Göran föreläser om att en pedagogisk ledarstil alltid förmedlar en värdegrund. Han menar att det därför är viktigt att det pedagogiska ledarskapet alltid är i samklang med våra styrdokument.

Göran Davidsson tar upp problematiken med stress och hur vi under pressade situationer tyvärr lätt kan ta till de snabba och ogenomtänkta lösningarna som kan befästa och i värsta fall eskalera negativa situationer.

Han lyfter en tillsammansfilosofi* som hjälper pedagoger att ta rollen som kraftfulla ledare utan att tjata, hota, straffa eller belöna. I föreläsningen utgår Göran från ordet KRAFT och lyfter fem grundläggande punkter som får oss att göra alla till vinnare även i pressade och stressade situationer.

*inspiration av Ross W. Greene

 

Det finns inga omöjliga grupper

Det finns inga omöjliga grupper
Målgrupp: Personal inom förskola och skola

Utan kunskap om gruppers naturliga utvecklingsfaser är det lätt att stå handfallen inför hierarkiska grupproblem som härskarlekar, mobbning, kränkningar och utanförskap.

Sedan 2007 har Göran stöttat förskolor och skolor med att utveckla tillit i grupper. Han menar att vi som pedagoger behöver utveckla en grupputvecklingskompetens. Göran föreläser om hur oro och stök kan hanteras med ett respektfullt och situationsanpassat ledarskap som går i linje med läroplanens grundsyn.

 Med hjälp av forskningsbaserade modeller* och ett förklarande grupputvecklingsrep visualiserar Göran det vi som pedagoger behöver veta för att kunna leda alla typer av grupper.

Aldrig mer blir grupper ”svåra” eller ”omöjliga”. Synsättet och tilliten till den egna förmågan förändras då man inser att alla grupper befinner sig i olika faser och att vi som pedagoger kan få grupper att utvecklas och skapa trygghet, trivsel och samhörighet.

* FIRO och Susan A. Wheelands modell

Värdegrunda via hjärtat

Värdegrunda via hjärtat

Målgrupp: Personal inom förskola och skola
En föreläsning om hur vi får alla* att dra åt samma håll med hjälp av ett gemensamt och respektfullt värdegrundstänk.

 Göran Davidsson har jobbat med värdegrundsfrågor i förskolor och skolor i mer än trettio år. Göran visar praktiskt hur vi kan komma igång med ett helhjärtat värdegrundsarbete som utvecklar empati, social kompetens och inre styrka. Föreläsningen ger konkreta tips och kreativa idéer om hur vi som pedagoger kan utveckla ansvarskänsla, samarbetsförmåga och hänsynstagande bland barn och ungdomar.

*personal, föräldrar och elever/barn

Förebygg stök och ohälsa (Inre styrketräning)

Målgrupp: Pedagoger som vill skapa en tryggare och mänskligare skola

Är du trött på oro och stök och vill skapa en tryggare och mänskligare skolsituation? Inre styrketräning är ett upplyftande värdegrundsupplägg som snabbt vänder negativa mönster i klasser och skolor. Klicka här för att läsa mer. Hör av dig så kan vi börja med att boka in ett kostnadsfritt infomöte.

I en likvärdig skola blir alla vinnare

Målgrupp: Huvudmän och skolledare/chefer

En visionsinriktad föreläsning om hur vi skapar en skola där alla lyckas.

Huvudmannens uppdrag är kristallklart. Att skapa en demokratisk, barnrättssäkrad och likvärdig skola där alla blir vinnare! Hur ser det ut idag? Hur står det till i det svenska skolsystemet? Är barnkonventionen och läroplanens värdegrund en naturlig del i vardagen? Många barn och vuxna i skolan vittnar om otrygghet, kränkningar och mobbning. Mer än 20 000 barn är hemmasittare.

Om vi har en verklighet som producerar förlorare i våra skolor har vi kanske, i det tysta, accepterat ett hierarkiskt och kränkningsfrämjande klimat med maktmissbruk och härskartekniker som en naturlig del i systemet.

En föreläsning som utmanar och förtydligar det val vi står inför: Yttre styrning med hårdare tag eller en tryggare och mänskligare skola där vi tillsammans kan göra alla till vinnare.

Magiska värden som förändrar världen

Är vi rustade då FN:s barnkonvention blir lag?

Målgrupp: Personal inom förskola och skola

Förskolan och skolan ska vara en demokratisk, barnrättssäkrad och jämlik verksamhet där alla utvecklas på bästa sätt. En föreläsning som sätter fingret på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Fram till dess att barnkonventionen blir lag åker Göran runt till bibliotek och skolor med en föreställning* om Barnets rättigheter. Under 60 minuter ger han barnen (5-12 år) och personalen en barnrättsgrund att bygga vidare på.

Göran föreläser om vikten av att vi pedagoger har kompetens inom området som vi kan förmedla till barn, ungdomar och vuxna. Göran visar hur vi med enkla medel själva kan skapa ett pedagogiskt barnrättsmaterial om barnkonventionens fyra huvudprinciper. Ett egentillverkat och anpassat material som inte kräver goda språkkunskaper och kan finnas på varje förskola/skola. Materialet som är visuellt och tydligt kan vara en hjälp för pedagoger att sprida budskapet om Barnets rättigheter till barn/elever och inte minst föräldrar med språksvårigheter. Göran delar gärna med sig av sin miniaffisch om barnkonventionens huvudprinciper som också går att beställa på hans hemsida: www.gorandavidsson.se

Klicka på länken här eller längst ner på sidan och läs mer.

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Att vara pedagog/ledare i dagens skola är inget lätt jobb. Många elever mår dåligt! Cirka 400.000 barn växer upp i dysfunktionella familjer. Stök och oro i klassrum kan få både elever, personal och föräldrar att tappa glöden. 

Läroplanens första och andra kapitel är centrala i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för utveckling. Ett klimat med trygghet och studiero i både klassrum och korridorer är en förutsättning för hälsa och lärande. För att lyckas behöver vi bygga en skolorganisation som bäddar för tillit och bra relationer. Personal, elever och föräldrar behöver få tillfällen att prata ihop sig om en gemensam riktning.  Att dela vision är en förutsättning för bra samarbete.

Göran sätter fingret på hur vi värdegrundsutvecklar verksamheter, grupper och individer. Erbjuder inspiration om hur vi med vårt pedagogiska ledarskap kan skapa förutsättningar för bästa utveckling.

Sedan 2007 kan skolor också boka ett förebyggande värdegrundskoncept som snabbt bryter negativa mönster och utvecklar elevernas sociala kompetens. Konceptet (INRE STYRKETRÄNING) fokuserar på att skapa en respektfull anda där alla drar åt samma håll.  ANSVAR, SAMARBETE och STIL är tre huvudord. F-9: Inre styrketräning (F-5: Språkan på kurs).

Oro…stök…uppgivenhet…?
”Bra start på ett förbättringsarbete.Tror att det kan kan bli betydligt bättre på skola på grund av ditt arbete. Det har varit väldigt inspirerande! Tack för det!” 
”Startat igång många tankar. Otroligt inspirerande genuint och hjärtligt engagemang från din sida.”
 ”Jag har märkt att eleverna har börjat fundera på hur alla trivs i klassen. Jag har också fått mycket idéer om hur jag kan jobba vidare med detta.”
 ”Mycket bra projekt!!! Alla skolor skulle behöva detta redan från åk 1!”
”Inspirerande. Du gav mig nya krafter.” ”Många bra pedagogiska grepp. Dessutom rolig och underhållande dag.”
”Viktiga diskussioner och tankar att ta med sig till verksamheten” 
”Positiv och inspirerande dag! Skulle vilja ha dig i klassrummet varje dag.”
”Toppen med konkreta tips. Skulle vilja ha den här föreläsningen bland personal åk 7-9”
”Kanon att vi tillsammans i alla elevhälsor får möjlighet att träffas. Att vi dessutom fick DIG som positiv tankeväckande injektion var bara KANON!”
”Massor med inspiration och idéer som gav oss tilltro till oss själva att kunna utvecklas som pedagoger.”
”En helt fantastisk upplevelse. Föreläsningen hade både hjärta och hjärna!”
”Precis vad vi behöver.”
”Bra exempel som ger nya ”bilder” på hur? Tusen tack!” 
”En väldigt bra och tänkvärd föreläsning! Tack!”
”Inte varit med om en liknande föreläsning, så det har varit riktigt bra för mig.” Så prickande! Jättekul att få vara med om detta! Tack! 🙂 Blev aldrig trött trots att jag jobbat hela dagen!!
”Superduktig talare. En stjärna i klassrummet. Synd att inte fler föräldrar kunde komma till föräldramötet.”
”Gett både eleverna och lärarna en massa bra saker att tänka på”
 ”Superbra. Inspirerande.” ”Svårt att veta hur vi kan ”föra över” detta på resterande klasser i år 5″ (som ej deltog i projektet)
Utvärderingskommentarer från barn och ungdomar efter genomförda uppdrag:
Elever skolår 5: ”Hej! Jag har lärt mig supermycket om hur man ska vara mot varandra. Det har hjälpt mig mycket.” 
Elever skolår 5: ”Jag har lärt väldigt mycket de två gånger jag har varit med.” 
Elever skolår 6: ”Tack så mycket för att ni har kommit hit för liksom hela klassen har blivit snällare mot varandra och blir det bråk så finns det alltid någon som kommer in och stoppar det. TACK! 
Elever skolår 6: Tack för att du och Bråkan kom. jag har blivit både stark och snäll. Bråkan, du har ett bra namn och Göran kommer aldrig byta ut dig. Tack och hej!” 
Elev skolår 9: ”Jag har fått lite idéer om vad jag ska göra längre fram. Tack så mycket för att du gjorde allt bra.” 
Elev skolår 9: ” Dina pass har varit en av veckans höjdpunkter under den här månaden:-)” 
Elev skolår 6: ”Detta är en sak man kan komma ihåg ett långt tag”
 Elev skolår 8: ”Du har fått mig att tänka på hur jag är mot folk och vilken roll jag hade och att det kan vara bra med mönsterbryt” 
Elev skolår 7: ”Det var bra att du kom för det är mycket bråk och sånt i vår klass…Och jag kommer fan sakna dig jättemycket. Sluta aldrig med det du gör!! 
Elev skolår 7: ”Tack Göran. Du har verkligen hjälpt mig med att börja tro på mig själv. Jag hoppas eller, nej jag vet att vi kommer träffas igen! 
Elev skolår 8: ”Jag tycker det har varit bra för klassen. Fast var bara med två gånger. Väldigt bra att du kom hit.”

Välkommen att höra av dig! Ring (073 5811005), mejla (info@gorandavidsson.se) eller fyll i formuläret nedan. Återkopplar inom 24 timmar! (Glöm ej mattetalet (för att undvika spam)).

9 + 1 =

073 5811005