FÖRSKOLOR

Personal som jobbar i förskoleverksamhet behöver kanske mer än andra grupper bli en sammansvetsad grupp som delar både barnsyn och värderingar.

I stressutsatta verksamheter behöver personal må extra bra och dra åt samma håll. Det är annars lätt att allt för mycket stress skapar en dold värdegrund där tjat, skäll hot- och belöningssystem blir en del i vardagen. Barn härmar oss vuxna. Därför är det extremt viktigt att den värdegrunden vi är satta att plantera i barn- och föräldragruppen också är den värdegrunden som finns i varje personalhjärta. …och som smittas ut i verksamheten.

Göran erbjuder skattvänliga och inspirerande föreläsningar om hur vi gör värdegrundsorden konkreta för förskolebarn.

Aktuella ämnen:

Värdegrunda helhjärtat

Målgrupp: Skolledare/chefer och personal inom förskola och skola

En föreläsning för pedagoger, rektorer och förskolechefer om hur vi utvecklar ett värdegrundsarbete till något som ständigt pågår i det vardagliga arbetet.

Göran Davidsson har jobbat med värdegrundsfrågor i förskolor och skolor i mer än trettio år. Trots sitt brinnande engagemang för värdegrundsfrågor menar han att det är problematiskt med begreppet ”värdegrund”. Våra innersta tankar och övertygelser kan inte regelstyras. Ändå försöker vi ibland ta genvägen till en gemensam värdegrund via regler och yttre styrning. Ett bra värdegrundsarbete måste alltid gå via hjärtat och ge empati, social kompetens och inre styrka. Föreläsningen ger handfasta råd om hur förskolor och skolor kan göra för att utveckla en gemensam värdegrundsvision som sedan kopplas till respektfulla beteenden med ett gemensamt värdegrundsspråk som stöd för barnen, föräldrarna och pedagogerna.

Från tjat och gnat till en läroplansförankrad grundsyn

Målgrupp: Skolledare/chefer och personal inom förskola och skola

Att vara pedagog är inget lätt jobb. Många barn mår dåligt! Stök och oro kan få både barn, personal och föräldrar att tappa glöden och riktningen.

Allt vi gör andas en värdegrund. Det är därför viktigt att vår pedagogiska kompass är i samklang med våra styrdokument. Läroplanens första och andra kapitel är centrala i vårt uppdrag att skapa förutsättningar för utveckling.

Göran Davidsson föreläser lättsamt och användarvänligt om hur vi kan förmedla läroplanens värdegrund och lyckas med vårt uppdrag. Göran inspirerar om hur vi som pedagoger kan ta rollen som kraftfulla ledare utan att tjata, hota, straffa eller belöna. Göran presenterar flera ”pedagogiska grundstenar” som ger förskolor och skolor förutsättningar att tillsammans bygga och förmedla en läroplansförankrad grundsyn.

Det finns inga omöjliga grupper

Målgrupp: Skolledare/chefer och pedagoger inom förskola och skola

Utan kunskap om gruppers naturliga utvecklingsfaser är det lätt att stå handfallen inför hierarkiska grupproblem som härskarlekar, mobbning, kränkningar och utanförskap.

 Att få en grupp att fungera kräver kunskap och kompetens. Oro och stök kan hanteras med hårdare tag och disciplinära åtgärder eller med ett respektfullt och situationsanpassat ledarskap som går i linje med läroplanens grundsyn. Under stress tar vi ofta till de snabba och ogenomtänkta lösningarna som kan befästa och i värsta fall eskalera en destruktiv utveckling.

Med hjälp av forskningsbaserad kunskap och ett förklarande grupputvecklingsrep visualiserar Göran det vi som pedagoger behöver veta för att kunna leda alla typer av grupper. Aldrig mer blir grupper ”svåra” eller ”omöjliga”. Synsättet förändras då man inser att alla grupper befinner sig i olika faser och att vi som pedagoger kan få grupper att bygga tillit och respekt och därigenom skapa trygghet, trivsel och samhörighet.

Inre styrketräning

Målgrupp: Pedagoger som vill skapa en tryggare och mänskligare förskola

Är du trött på oro och stök och vill skapa en tryggare och mänskligare förskolesituation? Inre styrketräning är ett upplyftande värdegrundsupplägg som snabbt vänder negativa mönster i barngrupper. Klicka här för att läsa mer.

I en likvärdig skola blir alla vinnare

Målgrupp: Huvudmän och skolledare/chefer

En visionsinriktad föreläsning om hur vi skapar en skola där alla lyckas.

Huvudmannens uppdrag är kristallklart. Att skapa en demokratisk, barnrättssäkrad och likvärdig skola där alla blir vinnare! Hur ser det ut idag? Hur står det till i det svenska skolsystemet? Är barnkonventionen och läroplanens värdegrund en naturlig del i vardagen? Många barn och vuxna i skolan vittnar om otrygghet, kränkningar och mobbning. Mer än 20 000 barn är hemmasittare.

Om vi har en verklighet som producerar förlorare i våra skolor har vi kanske, i det tysta, accepterat ett hierarkiskt och kränkningsfrämjande klimat med maktmissbruk och härskartekniker som en naturlig del i systemet.

En föreläsning som utmanar och förtydligar det val vi står inför: Yttre styrning med hårdare tag eller en tryggare och mänskligare skola där vi tillsammans kan göra alla till vinnare.

Magiska värden som förändrar världen

Målgrupp: Inspiration för förskolepersonal 

Vill du lyfta barnkonventionens huvudprinciper på din förskola?
Göran erbjuder en magisk utbildning för personal som vill hitta sätt att presentera barnkonventionen för 4-5:åringar

Klicka på länken här eller längst ner på sidan och läs mer.

Magiska ögonblick

Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, medan fantasin omgärdar hela världen, stimulerar framsteg, och föder utveckling. /Albert Einstein

En skattvänlig och fantasiinspirerande föreläsning om hur vi lyckas med (s)våra barn och (o)möjliga grupper, utan att ta i. (2 h) Kan med fördel också bokas som en workshop (hel- eller halvdag)

”Bra start på ett förbättringsarbete.Tror att det kan kan bli betydligt bättre på skola på grund av ditt arbete. Det har varit väldigt inspirerande! Tack för det!” 
”Startat igång många tankar. Otroligt inspirerande genuint och hjärtligt engagemang från din sida.”
 ”Jag har märkt att eleverna har börjat fundera på hur alla trivs i klassen. Jag har också fått mycket idéer om hur jag kan jobba vidare med detta.”
 ”Mycket bra projekt!!! Alla skolor skulle behöva detta redan från åk 1!”
”Inspirerande. Du gav mig nya krafter.” ”Många bra pedagogiska grepp. Dessutom rolig och underhållande dag.”
”Viktiga diskussioner och tankar att ta med sig till verksamheten” 
”Positiv och inspirerande dag! Skulle vilja ha dig i klassrummet varje dag.”
”Toppen med konkreta tips. Skulle vilja ha den här föreläsningen bland personal åk 7-9”
”Kanon att vi tillsammans i alla elevhälsor får möjlighet att träffas. Att vi dessutom fick DIG som positiv tankeväckande injektion var bara KANON!”
”Massor med inspiration och idéer som gav oss tilltro till oss själva att kunna utvecklas som pedagoger.”
”En helt fantastisk upplevelse. Föreläsningen hade både hjärta och hjärna!”
”Precis vad vi behöver.”
”Bra exempel som ger nya ”bilder” på hur? Tusen tack!” 
”En väldigt bra och tänkvärd föreläsning! Tack!”
”Inte varit med om en liknande föreläsning, så det har varit riktigt bra för mig.” Så prickande! Jättekul att få vara med om detta! Tack! 🙂 Blev aldrig trött trots att jag jobbat hela dagen!!
”Superduktig talare. En stjärna i klassrummet. Synd att inte fler föräldrar kunde komma till föräldramötet.”
”Gett både eleverna och lärarna en massa bra saker att tänka på”
 ”Superbra. Inspirerande.” ”Svårt att veta hur vi kan ”föra över” detta på resterande klasser i år 5″ (som ej deltog i projektet)

HELHJÄRTAD FÖRSKOLA

Inspiration/utbildning om hur vi pedagoger kan samspela med barnen och föräldrarna och skapa ett helhjärtat klimat där alla blir vinnare.

TRÖTT PÅ TJAT OCH GNAT

En förebyggande workshop som fokuserar på hur vi med vårt pedagogiska ledarskap kan skapa et verksamhetskultur där barnen trivs och fungerar tillsammans.

EXTRA KRAFT I VERKSAMHETEN

Fem steg som utvecklar varje verksamhet och rustar förskolepersonal inför en stressig och problemfylld vardag.

Välkommen att höra av dig! Ring (073 5811005), mejla (info@gorandavidsson.se) eller fyll i formuläret nedan. Återkopplar inom 24 timmar! (Glöm ej mattetalet (för att undvika spam)).

5 + 13 =

073 5811005