ARBETSGRUPPER / CHEFER

Att vara en grupp och jobba tillsammans kan vara fantastiskt …så länge det fungerar bra.

Ibland blir det konflikter i grupper. Att ha en grupp där en eller flera mår dåligt på grund av det som händer i gruppen är kostsamt och nedbrytande för alla. Ett dåligt mående kan smitta ut i hela verksamheten och även till kunder och samarbetspartners.

Att förebygga ohälsa genom att GRUPPUTVECKLA, VÄRDEGRUNDA och LEDARSKAPA är aldrig en dålig affär. Det är en nödvändig investering!

Göran föreläser och utbildar om hur vi får alla att medvetet bidra till gruppens positiva utveckling.

Boka en lättsam, inspirerande och superviktig föreläsning/utbildning om hur vi värdegrundsutvecklar verksamheter, grupper och individer och får alla att dra åt samma håll.

Två aktuella ämnen:

Så kan vi få alla att bidra till en positiv grupputveckling

En kul föreläsning/utbildning om ett viktigt ämne:

Om vikten att GRUPPUTVECKLA tillsammans och skapa en önskvärd verksamhetskultur som gör alla till vinnare. Såväl kunder som anställda.

Ett åtta meter långt rep visar hur vi som grupper kan och behöver utvecklas för att skapa arbetsglädje och ett helhjärtat engagemang.

Att få en grupp att fungera kräver kunskap och kompetens, både av ledare och gruppmedlemmar. Oro och stök i gruppen kan hanteras med hårdare tag och negativa jargonger eller med ett respektfullt och tillitsskapande beteende. Grupper som inte fungerar skapar negativ stress och får oss att börja fokusera på överlevnadsstrategier. En verksamhet utvecklas gynnsamt då gruppen/r tar sig till samhörighetsfasen.

Med hjälp av forskningsbaserad kunskap och ett förklarande grupputvecklingsrep visualiserar Göran det ledare och gruppmedlemmar behöver veta för att kunna kunna bidra till en positiv grupputveckling. Aldrig mer blir grupper ”svåra” eller ”omöjliga”.

Synsättet förändras då man inser att alla grupper befinner sig i olika faser och att vi kan få grupper att bygga tillit och respekt och därigenom skapa trygghet, trivsel och samhörighet.

Tillsammanskraft

Målgrupp: Chefer och arbetsgrupper

En utbildning/inspiration om hur vi kan utveckla vår inre styrka och rusta oss med en stresstålig KRAFT som gör alla till vinnare.

Göran Davidsson tar upp problematiken med stress och hur vi under pressade situationer tyvärr lätt kan ta till de snabba och ogenomtänkta lösningarna som kan befästa och i värsta fall eskalera negativa situationer.

Göran lyfter en tillsammansfilosofi som hjälper oss alla att ta rollen som kraftfulla ledare och medarbetare.

I föreläsningen utgår Göran från ordet KRAFT och lyfter en tillsammansfilosofi som får oss att göra alla till vinnare, även i pressade och stressade situationer.

Tillitssmittande Kommunikation

Gemensam Riktning

Ansvarsfullt Agerande

Framtidsfokuserat Förebyggande arbete

Önskade inre Tillstånd

Välkommen att höra av dig! Ring (073 5811005), mejla (info@gorandavidsson.se) eller fyll i formuläret nedan. Återkopplar inom 24 timmar! (Glöm ej mattetalet (för att undvika spam)).

14 + 13 =

073 5811005