Med fokus på grupputveckling, värdegrund och ledarskap föreläser och utbildar jag om hur vi tillsammans kan utveckla verksamheter och forma en vardag som ger mod, kraft, styrka, glädje och hopp.

 

Det är ledarskapet och jargongen i grupperna som skapar den andan och kulturen som vi ibland kallar värdegrund. Då andan i gruppen, värdegrunden och ledarskapet förmedlar samma grundsyn har vi skapat en magisk verksamhet. Om vi vill skapa en hållbar förändring behöver vi därför alltid tänka i tre steg:

Genom att grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa kan varje verksamhet genomsyra sin verksamhetskultur med en trovärdig helhetsyn där varje medarbetare sprider samma anda.

Behöver du grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa? Ta kontakt med mig, Göran Davidsson, så gör vi det tillsammans. Alltid med full garanti: Helt tillfreds, eller riv fakturan! Kontakt

Vi får ofta frågan hur vi mår eller hur läget är. Utan att reflektera väljer vi ofta att svara att allt är bra.

Oavsett hur just vi mår, vet vi att stressen och ohälsan sprider sig på våra arbetsplatser och på våra skolor. Även om många mår bra, ser vi att alldeles för många inte gör det!

Så länge någon enda mår dåligt är läget akut!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Vi får ofta frågan hur vi mår eller hur läget är. Utan att reflektera väljer vi ofta att svara att allt är bra.

Oavsett hur just vi mår, vet vi att stressen och ohälsan sprider sig på våra arbetsplatser och på våra skolor. Även om många mår bra, ser vi att alldeles för många inte gör det!

Så länge någon enda mår dåligt är läget akut!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Ledarskapets två dimensioner.

Vi tänker ofta att ledarskap handlar om ledare och chefer som leder andra. Ibland missar vi det självklara att ledarskap i grunden handlar om förmågan att leda oss själva. I allt vi tänker och gör. I varje ögonblick. I varje sekund. Vårt personliga ledarskap påverkar oss och de vi möter mer än vi anar. 

Alla grupper vi är med i påverkar vårt mående.

Tänker vi efter, är vi gruppmedlemmar i många olika gruppkonstellationer. Parrelationer, familj/er, arbetslag, kompisgäng, klasser, idrottsgrupper… 

Vissa av grupperna har vi valt att vara med i. Andra är påtvingade. Hur andan och jargongen är i grupperna påverkar vår utveckling och vårt mående. Därför är grupputveckling ett centralt begrepp som är starkt kopplat till vår hälsa.

En värdegrund är våra grundläggande värden.

Alla går omkring med en värdegrund. Många gånger har vi lärt oss hur vi ska uppträda och vara med andra människor. Vår värdegrund sitter djupare än så. Det är våra grundläggande tankar om oss själva, andra och om världen.

Man skulle kunna säga att en värdegrund är allt vi tänker och gör, utan att tänka oss för. Vår värdegrund påverkar vår inställning till allt.

För att bli en bra ledare för andra och för oss själva behöver vi en värdegrund som förmedlar hänsyn och omtanke. Vill vi få spretiga grupper att bli välfungerande team behöver vi enas om vissa grundläggande demokratiska värden. Vi behöver, med andra ord, hitta en gemensam grundinställning med de människor vi verkar och lever tillsammans med. Hur ska vi vara mot varandra? Vilka grundinställningar ska råda i vårt samspel? Hur ska det kännas då vi kommunicerar med varandra? Vilka inre tillstånd vill vi smitta med?

 

Vill vi grupputveckla, värdegrunda och ledarskapa en demokratisk och hälsofrämjande vardag kan vi inte längre använda oss av maktmissbruk och härskarteknik.

Vill vi motverka ohälsa finns det däremot ett effektivt utvecklingsrecept:

Vi behöver tillsammans lyfta frågan varför vi gör det vi gör och forma en genomtänkt och omtänksam filosofi där ledarskapet, gruppkulturen och värdegrunden samspelar i en medveten och helhjärtad riktning.

Hör av dig så berättar jag mer! Ring eller mejla nu!

Tänk på att en insats för social hälsa alltid är en bra investering!

 

Nedan: Ett foto från en föreläsning för företagare på Godmorgon Enköping ”Om hjärtat, med hjärtat”

 

Då alla krokar arm blir det lättare att gå i takt.

Erbjuder idag ett kraftgivande förändringspaket som verkligen gör skillnad på djupet.

Då vi alla blir medvetna om att alla ständigt grupputvecklar, värdegrundar och ledarskapar är vi på god väg att skapa verksamhetsmagi! Då kan vi alla tillsammans vara med och förebygga ohälsa

Hälsa kan utvecklas.

Vi kan alla bli lite bättre på att forma en hälsofrämjande vardagVill vi ha en ljusare framtid kan vi ta lärdom av glödlampans uppfinnare Tomas Edison: 

There is always a better way!

Jag brinner för ”mina” tre ord och tror verkligen att vi kan förändra världen tillsammans. Låt oss börja med arbetsvärlden och den pedagogiska världen.

Vänligen,
Göran Davidsson. Kreativ idé

 

En värdegrund är det vi tänker och gör …utan att tänka oss för.

Mina föreläsningar och utbildningar visar praktiskt hur vi kan ställa in riktningen och skapa en stresstålig och hälsofrämjande verksamhetskultur.

Jag anlitas ofta av verksamheter som vill skapa, omstarta, förtydliga och/eller förverkliga en värdegrundsriktning. Mina uppdrag handlar då ofta om att vara en igångsättare:

– Att starta ett arbete där värdegrunden planteras i varje hjärta och syns i vardagen genom ledarskapet, gruppandan och det personliga bemötandet.

 

Värdegrunda nu!

Vi är många som har suttit på våra arbetsplatser och tagit fram gemensamma värdeord. Värdeord som hamnat i en värdegrundspärm på något kontor. 

Stressutsatta verksamheter kan tyvärr snabbt utveckla en kultur med irritation, härskartekniker, och akuta ”kvick-fix-lösningar”.

Det är inte säkert att det är orden i pärmen som då känns i bemötandet och jargongen.

Vill du VÄRDEGRUNDA nu?

Ta kontakt med mig så anpassar vi ett upplägg som passar just dina behov.

För att försöka göra alla till vinnare har jag jag valt att ha en differentierad prisbild där priset varierar efter ekonomisk förmåga.

Erbjuder alltid en unik garanti:

Blir du inte nöjd med mina insatser kan du riva fakturan! (Mer info)

 

Alla vill tillhöra en grupp …om den ger inre styrka.

Mina föreläsningar och utbildningar vänder sig till verksamheter som vill/behöver utveckla välfungerande grupper.

  • Erbjuder en underhållande grupputbildning som sätter fingret på hur vi med vårt sätt att kommunicera skapar en anda där alla blir vinnare.
  • Erbjuder Inre styrketräning för grupper i pedagogisk verksamhet. Mer info
  • Erbjuder också Inre styrketräning för arbetslag 
    Med gripande berättelser, humor och magi sätter jag fingret på vår hjärna och hur vi kan styra våra tankar mot ökad självkänsla. Mer info
Grupputveckla nu

Med ett åttametersrep förydligar jag kunskapen om grupprocesser.

En kunskap som gör gruppmedlemmar rustade för stressfyllda konflikter och medvetna om hur vi alla kan agera för att bygga tillit, respekt, engagemang och arbetsglädje tillsammans.

Vill du GRUPPUTVECKLA nu?

Ta kontakt med mig så anpassar vi ett upplägg som passar just dina behov.

För att försöka göra alla till vinnare har jag jag valt att ha en differentierad prisbild, där priset varierar efter förmåga.

Erbjuder alltid en unik garanti:

Blir du inte nöjd med mina insatser kan du riva fakturan! (Mer info)

 

För att bli en ledare behöver vi någon som vill slå följe.

Mina föreläsningar och utbildningar handlar om ledarskapets båda dimensioner.

Allt ledarskap handlar om att ställa in en riktning och skapa motivation, passion och förutsättningar.

Både vårt personliga ledarskap och det mer traditionella ledarskapet bygger på förmågan att höja känslan av sammanhang. Det ska kännas begripligt, hanterbart och meningsfullt. (KASam)

Jag varnar för ett ledarskap som bygger på yttre styrning i form av skäll, hot, straff och belöningar.

Med forskningen i ryggen och med stor erfarenhet visar jag på möjligheterna och vikten att kroka arm med alla. Även med de som är på väg åt ett annat håll.

Kan bokas för kortare uppdrag i små sammanhang, men också för heldagsutbildningar där all personal får en möjlighet att stanna upp och tänka långsamt tillsammans.

Har speciellt anpassade upplägg för all pedagogisk verksamhet. Jobbar mest förebyggande, men får även uppdrag då värdegrunden, ledarskapet eller gruppnormen har havererat.

Ledarskapa nu!

Den viktigaste formen av ledarskap är vår personliga förmåga att leda oss själva.

Vårt självledarskap är en av förutsättningarna för att också kunna leda andra.

Båda formerna av ledarskap handlar om att skapa kraft, visioner och förutsättningar.

För att lyckas behöver vi börja med att ledarskapa en hälsofrämjande vardag.

Mina föreläsningar/utbildningar fokuserar på hur vi som ledare kan bryta negativa normer och skapa kasam* i individer och grupper. (* En känsla av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet).

Med ett relationellt förhållningssätt kan vi bygga tillit och då det blir nödvändigt, sätta ner foten på ett vänligt och respektfullt sätt.

Det är bara tillsammans vi kan utveckla en verksamhet där individer och grupper känner mod, kraft, styrka, glädje och hopp.

Vill du LEDARSKAPA nu?

Ta kontakt med mig så anpassar vi ett upplägg som passar just dina behov.

För att försöka göra alla till vinnare har jag jag valt att ha en differentierad prisbild, där priset varierar efter förmåga.

Erbjuder jag alltid en unik garanti:

Blir du inte nöjd med mina insatser kan du riva fakturan! (Mer info)

 

Video från en föreläsning för företagare

 

.

…tillit, engagemang och arbetsglädje.

.

…respektfulla värderingar.

.

…en gemensam riktning.

Här vill jag vara!

Att vara engagerad (helhjärtad) är en avgörande faktor för framgång.

Enligt en alarmerande undersökning (Gallup, State of the Globe Workforce) är engagemang på väg att bli en bristvara.

Av världens anställda kände endast 13 % engagemang i sitt arbete. 24 % var destruktivt oengagerade och 63 % var oengagerade och gjorde minsta möjliga i väntan på att få gå hem.

I Sverige var siffrorna lite annorlunda. 72 %  svarade att de var oengarerade, 12 % destruktivt oengagerade och endast 16 % engagerade på sina arbetsplatser.

Det finns alltså ett stort behov av att utveckla en arbetsplats som smittar med arbetsglädje och engagemang.

Min syn på engagemang:

Engagemang kan inte åläggas uppifrån. Gamla metoder för att driva ett transaktionellt engagemang (med morot eller piska) är i dagens likvärdighetstänk både förlegade och kontraproduktiva. Dessa metoder utvecklades i en tid med härskartänk och aga som styrmetod. Hjärnforskning har visat att yttre belöningar och bestraffningar inte ökar engagemanget och effektiviteten i kreativa och lärande verksamheter. 

Däremot kan engagemang smitta och måste utvecklas inifrån via en hög känsla av sammanhang.

Kommentar från utvärdering:

”Tack för att du kom och lyfte personalen. De var lyriska.
Jag frågade dem vad som gav dem så mycket energi.
De svarade: Ditt engagemang och deras möjlighet till självreflektion medan du pratade.

Kommentar från utvärdering:

”Den roligaste och mest givande föreläsningen jag varit på! Tack för många nya tankar kring värdegrundsarbete!”

Kommentar från utvärdering:

”Grymt bra föreläsare. Pratade lättsamt och lättförståeligt om värdegrunden. Skapar mycket funderingar och idéer om hur man kan jobba vidare med samarbetet i grupperna. Tack för en bra dag!”

Kommentar från utvärdering:

”Vilken fantastisk föreläsning!
Du utstrålar en otrolig energi och glädje. Det smittar!
Går härifrån som en riktig vinnare. Tack så mycket.”

Kommentar från utvärdering:

”Startat igång många tankar. Otroligt inspirerande genuint och hjärtligt engagemang från din sida.”

Kommentar från utvärdering:

”En helt fantastisk upplevelse. Föreläsningen hade både hjärta och hjärna!”

Kommentar från utvärdering:

”En väldigt bra och tänkvärd föreläsning! Tack!”

Kommentar från utvärdering:

”Precis vad vi behöver.”

Välkommen att höra av dig! Ring (073 5811005), mejla (info@gorandavidsson.se) eller fyll i formuläret nedan. Återkopplar inom 24 timmar! (Glöm ej mattetalet (för att undvika spam)).

1 + 4 =

073 5811005