Föreställ dig en verksamhet där alla tillsammans vill åt samma håll. En helhjärtad och hälsofrämjande verksamhet utan kränkningar, härskartekniker och maktmissbruk.

Hör gärna av dig om du vill FÖREBYGGA PROBLEM och utveckla:

 • grupper och individer
  (vuxengrupper, barngrupper, klasser)
 • en helhjärtad verksamhet
  …utan kränkningar och mobbning
 • det pedagogiska ledarskapet
  …som får alla att växa
 • en gemensam värdegrundsriktning
  ..där alla drar åt samma håll
VI GÖR ALLA TILL VINNARE!

Med en VÄRDEGRUNDAD UTVECKLING kan vi tillsammans skapa en verksamhetskultur där vi agerar och kommunicerar med varandra på ett sätt så att ingen blir förlorare.

#medvilkenrätt

juristbranchen

#visjungerut

opera- och konsertmiljö

#närmusikentystnar

världsartister

#imaktenskorridorer

svensk politik

#teknisktfel

teknikbranschen

#tystdansa

dansare

#vikokaröver:

restaurangbranschen

#timeout

idrottsbranschen

#orosanmälan

socialarbetare

#räckupphanden

gymnasieelever

#tystiklassen

skolor

#påvåravillkor

försäkringsbranschen

#deadline

journalistkåren

#ickegodkänt

skolfolk

#tystnadtagning

skådespelare

#Metoorörelsen gjorde det tydligt! Andra hashtags pekar i samma tydliga riktning. Vi behöver en VÄRDEGRUNDAD UTVECKLING i världen …i Sverige …på våra arbetsplatser …i våra föreningar …på våra skolor …i varenda verksamhet.

HÄRSKARTEKNIK & MAKTMISSBRUK!

En värdegrund är inte en välformulerad mening i en verksamhetspärm
Det är den gemensamma riktningen som upplevs i vardagen.

#Metoo satte fingret på en skev värdegrund där hierarkier, maktmissbruk och tystnadskulturer bidragit till att utveckla en destruktiv norm med sexuella trakasserier. Andra haschtags vittnar om samma sak.

Elever blir utsatta på skolgårdar. Vuxna känner sig utsatta och mobbade på sina arbetsplatser.

Ohälsan sprider sig.

Berättelserna bakom varje hashtag har en gemensam nämnare. Någon har försökt att använda sin makt för att utnyttja andra. Personen har utnyttjat sin position för att bli ”vinnare” på någon annans bekostnad.

Det är lätt att konstatera att vi har ett gemensamt värdegrundsarbete framför oss.

Något måste göras! Mönster måste brytas!
Nya mönster börjar alltid med nya tankebanor. Kanske behöver vi börja med att tänka nytt då det gäller begreppen vinnare och förlorare.

I dagens ljus inser vi att alla berättelser saknar vinnare. Tänk om det finns en värdegrundskultur som i längden bara skapar förlorare. En kultur där några tror att det är okey att klättra på andras bekostnad. Vi lever i en kultur där vi ofta hyllar vinnare. Läser vi dagstidningar eller tittar på TV slås vi av att både nyhetsflödet och underhållningsprogrammen flödar av vinnare och förlorare. Tänk om vi smittats och tror att vi behöver bygga verksamhetsstrukturer och system som bygger på samma principer. Tänk om vi skapat ett arbetsklimat där det gäller att slå sig fram på andras bekostnad. Tänk om vi i det tysta dagligen accepterar en arbetsplatsnorm med vinnare och förlorare. Både i skolor och på våra arbetsplatser.

Vi är många som inser att det är dags för ett mönsterbryt. Vi behöver utveckla och förankra en värdegrundskultur som skapar ett tryggt arbetsklimat utan härskartekniker och maktmissbruk. En kultur som skapar vinnare utan att någon behöver bli förlorare. Kanske är svaret en helhjärtad verksamhet där alla i gruppen tar till vara allas kompetens och strävar efter att göra varandra till vinnare.

Är det möjligt! Självklart! Vi vet att motsatsen är omöjlig, på sikt!
Med en klar och tydlig vision och lite stöd på vägen kan vi tillsammans utveckla grupper och skapa en verksamhetskultur där vi agerar och kommunicerar med varandra på ett sätt så att vi alla blir vinnare!

Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att komma igång med en VÄRDEGRUNDAD UTVECKLING i just din verksamhet.

Göran Davidsson
www.vardegrunda.se

TOGETHER WE CAN DO IT!

För arbetsgrupper

Göran Davidsson erbjuder lättsamma och användarvänliga föreläsningar om hur arbetsgrupper TILLSAMMANS kan utveckla en respektfull arbetsplatskultur där ALLA smittas av tillit och arbetsglädje.

För föreningar

Göran Davidsson erbjuder föreläsningar och utbildningar med fokus på ett vinnande värdegrundsarbete där ledarskapet skapar en föreningskultur där VARENDA INDIVID utvecklar trygghet, tillit och inre styrka.

För skolor

Göran Davidsson  erbjuder stöd i arbetet med att förebygga ohälsa, kränkningar och maktmissbruk. Göran vill tillsammans med pedagoger, elever och föräldrar utveckla en trygg och helhjärtad skola som skapar mod, kraft, inre styrka, glädje och hopp.

För förskolor

Göran Davidsson  erbjuder inspiration om hur vi skapar ett tryggt och utvecklande klimat både i personalgruppen och tillsammans med barnen. Ett kreativt klimat där tillit, och fantasi gör det möjligt att förverkliga läroplanen.

En värdegrund

…är det vi tänker och gör
utan att tänka oss för.

En värdegrund

…sitter inte i väggarna.
Den måste planteras i varje hjärta!

En värdegrund

…är inte en samling regler.
Det är våra innersta övertygelser.

En värdegrund

…är inte ett välformulerat dokument.
Det är den gemensamma riktningen.

Förebygg problem innan de uppstår?

Det är kostsamt med sociala haverier! Investera i ett värdegrundsarbete.

Motvind eller medvind?

Värdegrunda med hjärtat och gör alla till vinnare!

Behövs ett mönster-bryt i gruppen?

Normer kan lätt bli osynliga och destruktiva!

Fastnat i gamla hjulspår?

Tänk långsamt! Tänk nytt! Tänk kontaktformulär!

Ledarskap kan utvecklas!

…och smittar med ett statiskt eller dynamiskt MINDSET

Dags att kalibrera värden?

Med en gemensam värdegrund utvecklas samhörighet och en gemensam drivkraft!

Problem i klassen?

Boka en grundkurs i social kompetens!

Värden som förändrar världen!

Skicka ett mail och boka in 60 magiska minuter om BARNETS RÄTTIGHETER

”Tack för att du kom och lyfte personalen.
De var lyriska efteråt och även idag.
Jag frågade dem vad som gav dem så mycket energi och de svarade ditt engagemang och deras möjlighet till självreflektion medan du pratade.

”Den roligaste och mest givande föreläsningen jag varit på!
Tack för många nya tankar kring värdegrundsarbete!”

”Grymt bra föreläsare. Pratade lättsamt och lättförståeligt
om värdegrunden. Skapar mycket funderingar och idéer om hur man kan
jobba vidare med samarbetet i grupperna. Feedback osv. Tack för en bra dag!”

”Vilken fantastisk föreläsning!
Du utstrålar en otrolig energi och glädje. Det smittar!
Går härifrån som en riktig vinnare. Tack så mycket.”

 

INFORMATIONSMÖTE

Att boka någon som man inte träffat kan vara svårt.

Är du osäker kan du alltid börja med att höra dig för med någon som anlitat mig innan. (Se kundreferenser) Försöker också, i mån av tid, att erbjuda kostnadsfria info-möten.

Om det är långa avstånd kan alternativet vara ett SKYPE-möte. En länk till SKYPE och min skypeadress hittar du längst ner på sidan. Självklart är du alltid välkommen att maila eller ringa.

Skickar alltid offert. Innehar F-skatt.

 

BAKGRUND

Är utbildad lärare (Umeå 1979) 

Har jobbat med grupputveckling under nästan hela mitt arbetsliv. Fokus är och har varit att utveckla ett ledarskap och ett arbetsklimat som bäddar för en salutogen (hälsofrämjande) utveckling. 

Har under många år haft en central stöd- och utvecklingstjänst i Enköpings kommun med uppdraget att stötta rektorer och förskolechefer i arbetet med att skapa en hälsofrämjande verksamhet. Mina specialiteter är pedagogiskt ledarskap, individ- grupp- och organisationsutveckling samt värdegrundsarbete.

Slutade arbeta i kommunal regi för ett antal år sedan. Hade fått i uppgift att göra en kränkningsutredning som skulle presenteras för huvudmannen. Mitt uppdrag var bland annat att kontrollera om huvudmannens bild av kränkningsnivån på våra skolor stämde överens med den faktiska inrapporteringen från respektive skolor.

Rapporten stoppades innan den landade på huvudmannens bord! Jag fick order att skriva en ”snällare” variant där jag skulle mörka det faktiska läget på våra skolor.
Det var inget jag kunde, ville eller tänkte. För mig var det viktigt att lyfta upp problematiken på bordet för att sedan tillsammans ha möjlighet att agera kraftfullt för att skapa en tryggare och mänskligare skola.

Jag lämnade min rapport och fick sedan reda på att en av mina chefer korrigerat den och tagit bort ”jobbiga delar” innan den nådde huvudmannens bord.

Kommentaren till mig var: ”Göran, du måste förstå. Allt är bara ett politiskt spel”.

Efter den kommentaren bestämde jag mig för att avsluta min tjänst efter nästan 35 år i kommunen. Jag vägrar att acceptera att ett ”politiskt spel” ska få sätta stopp för en VÄRDEGRUNDAD UTVECKLING på våra skolor.

Nu är jag egen företagare med en vision om att jag ska förändra världen tillsammans med de som vill och tror att det går!

TOGETHER WE CAN DO IT! /Göran

 

GARANTI

Min målsättning är alltid att göra alla mina kunder till vinnare!

Därför ger jag alla uppdragsgivare en nöjd-kund-garanti. Låter alla deltagare utvärdera min insats. Om inte den samlade utvärderingen ger en helt klar positiv bild ges uppdragsgivaren möjlighet att riva fakturan.

Klicka på länken här nedan så kan du se en del av mina kunder och deras omdömen.

Facebook

Göran Davidssons sida

Facebook

företagssidan

Twitter

@GoranDavidsson

LinkedIn

/görandavidsson/

Skype

/gdavidsson/

Instagram

/gorandavidsson.se/

Youtube

/channel/UCJPVxpMylObkIcFMMwQUJrA/

Mail

Skicka gärna e-post eller ring om du hellre vill: 

073 5811005

Du kan också fylla i formuläret här nedan:

KONTAKTFORMULÄR

8 + 13 =